เพื่อไทย หนุนกลุ่มราษฎร แก้ไข ม.112-116

เพื่อไทย หนุนกลุ่มราษฎร แก้ไข ม.112-116

เพื่อไทย ร่อนจดหมายสนับสนุนข้อเรียกร้องของกลุ่มราษฎร แก้ไข ม.112-116. ชี้ไม่มิชอบด้วยกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ชัยเกษม นิติสิริ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยได้ร่อนเอกสารผ่านทางเฟซบุ๊กจากกรณีที่การชุมนุม ม็อบ31ตุลา เรียกร้องต่อคณะตุลาการ เพื่อคืนสิทธิประกันตัว ปล่อยตัวผู้ต้องขังทางการเมือง พร้อมเรียกร้องต่อรัฐสภาให้ดำเนินการพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112

โดยทางเพื่อไทยยืนยันเจตนารมณ์พร้อมนำข้อเสนอเดินหน้าแก้กฎหมาย ม.112 และ ม.116 

เข้าสู่วาระการประชุมสภา โดยจดหมายระบุว่า ปัญหาการใช้กฎหมายอาญาดำเนินคดีเพื่อจำกัดความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างอย่างล้นเกิน ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 มาตรา 116 พระราชบัญญัติการกระทำอันเป็นความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ หรือความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

สร้างผลกระทบให้ประชาชนเสียหายจากกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนสงสัยว่า ไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวโดยมิชอบด้วยหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ซึ่งทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในหลักกฎหมายและหลักความยุติธรรมของประเทศ

ตามที่ภาคประชาชนได้เรียกร้องและเสนอร่างแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคที่มีเสียงสมาชิกมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมนำข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภา เพื่อตรวจสอบระบบการทำงานของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้ดุลยพินิจไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่ และตรวจสอบการสั่งการโดยรัฐบาล

รวมถึงการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เพื่อให้นักโทษทางความคิดได้รับการปล่อยตัว และไม่ให้เกิดนักโทษทางความคิดเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของประเทศไทย

เคารพความเห็น ความเชื่อเลื่อมใส และสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกของนิสิตอย่างแท้จริง ดังที่สำนักบริหารกิจการนิสิต ได้แสดงเจตจำนงไว้ในประกาศข้างต้น ซึ่งรวมไปถึงยุติการคุกคาม ข่มขู่ ขัดขวาง และ/หรือ บังคับ ให้นิสิตกระทำการ หรืองดเว้นการกระทำการใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อจริยธรรมสากล ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการทางวินัยนิสิต การอนุญาตให้ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย หรือการอนุมัติเงินทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

เปิดการสอบสวนความเกี่ยวข้องของคณาจารย์และบุคลากร ที่มีความเชื่อมโยงต่อการชุมนุมคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ในปี พ.ศ. 2556-2557 ซึ่งเป็นการชุมนุมที่นำไปสู่การล้มล้างรัฐบาลที่มาจากระบอบประชาธิปไตย อันเป็นการแสดงความไม่เคารพต่อความเห็นต่างของประชาชนส่วนมากในประเทศ โดยให้มหาวิทยาลัย ดำเนินการกล่อมเกลาให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเหล่านั้น ให้อยู่ในครรลองของหลักความรู้คู่คุณธรรม

ดังที่สำนักบริหารกิจการนิสิตได้ชี้แจงไว้ในประกาศข้างต้น เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับการประพฤติตนของนิสิตสืบไป

กำชับดูแลให้สำนักบริหารกิจการนิสิต ปฏิบัติงานโดยรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ไม่ดำเนินการ ใด ๆ ให้เกิดความแตกสามัคคี ทำลายความเป็นระเบียบเรียบร้อย หรือทำลายชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย ดังที่มหาวิทยาลัย บัญญัติไว้ในข้อ ๖ แห่งระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. 2527 ทั้งนี้ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับการประพฤติตนของนิสิตสืบไป”

‘ธนกร’ อดไปสกอตแลนด์ หลังพบ จนท.หน้าห้องติด โควิด

ธนกร เผยพบเจ้าหน้าที่หน้าห้องป่วยเป็นโรค โควิด สั่งเข้ากักตัวแล้ว อดบินไปพร้อมกับ ประยุทธ์ เพื่อร่วมประชุม COP26 ที่สกอตแลนด์ นาย ธนกร วังคงบุญชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาเปิดเผยว่า หนึ่งในคณะทำงานหน้าห้องของตนตรวจพบว่าจิดเชื้อโควิด-19 จากผลตรวจ RT-PCR จากสถาบันบําราศนราดูร โดยเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้เข้ากักตัวและเข้าสู่ระบบการรักษาแล้ว

ขณะที่เจ้าหน้าที่คนอื่นก็ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อแล้วเช่นกัน เบื้องต้นพบไม่มีใครติดเชื้อรวมถึงตนเอง ซึ่งตั้งแต่วานนี้(28 ต.ค.) ทั้งหมดรวมถึงตนเองได้ทำการกักตัวตามมาตรการทางสาธารณสุขแล้ว

เบื้องต้นได้นำเรียนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เพื่อขออภัยที่ไม่สามารถร่วมคณะเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ ครั้งที่ 26 (26th United Nations Climate Change Conference) หรือ COP 26 ที่สกอตแลนด์ ระหว่างวันที่ 31ต.ค.-3 พ.ย.นี้

นายธนกร กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ตนได้ทำการแจ้งบันทึกรายงานไปยังสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้ว อย่างไรก็ตามในส่วนไทม์ไลน์ของคณะทำงานที่ติดเชื้อ พบว่าติดเชื้อจากข้างนอก ไม่ได้ติดจากในทำเนียบรัฐบาลแต่อย่างใด ขณะเดียวกันคณะทำงานหน้าห้องของตนมีทั้งหมด 10 คน มีการตรวจหาเชื้อ ATK เป็นประจำทุกๆ 7 วัน ส่วนตนก็ตรวจหาเชื้อATK ทุกวันอยู่แล้ว

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป